FacebookTwitterLinkedin

Algemene Voorwaarden Fotovannoort

Op alle rechtsbetrekkingen van Fotovannoort zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing zoals gedeponeerd bij de rechtbank onder nummer 66/2016. De tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder inzien / downloaden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

pdfAlgemene Voorwaarden Dutch Photographers (DuPho)
pdfGeneral Terms & Conditions

×